Privacy

Hieronder laat Zenergya je weten hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens en verklaart zij hierbij dat zij haar uiterste best zal doen om jouw privacy te waarborgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Zenergya verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt via het contactformulier of via het intakeformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens die je actief verstrekt op het intakeformulier
 • Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch, (whatsapp, sms, facebook, messenger)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag Zenergya persoonsgegevens verwerkt
Zenergya verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wanneer je online (via www.zenergya.nl) een dienst boekt wordt deze in de agenda gezet en kan Zenergya contact met je opnemen voor een kort kennismakingsgesprek en/of om haar werkwijze bespreken en de afspraak te bevestigen.
 • Om je een verantwoorde massage te kunnen geven is het noodzakelijk dat Zenergya belangrijke gezondheidsklachten van jou weet. Zij vraagt je daarom om een intakeformulier in te vullen, deze wordt voorafgaande aan de massage besproken.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is over een gemaakte afspraak, een nog te maken afspraak of een annulering.
 • Om te informeren of er nog bijzonderheden zijn na de dienst en/of voor het maken van een vervolg afspraak.

Hoe lang Zenergya persoonsgegevens bewaart
Zenergya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die hierboven aangegeven zijn. Op jouw verzoek verwijder Zenergya je persoonsgegevens. Dit betekent dat je intakeformulier vernietigd wordt en je naam en e-mailadres verwijderd worden uit het boekingssysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zenergya deelt je persoonsgegevens niet met derden zonder jou toestemming behalve als zij aan een wettelijke verplichting moet voldoen zoals de belastingdienst. Een uitzondering is het onlineboekingssysteem Bookly op haar website waar je zelf je gegevens invult om een afspraak te maken. Dit programma heeft als doel om de afspraak en de dienst/behandeling in te plannen. Je gegevens worden dan ook alleen hiervoor gebruikt. Over het privacybeleid van Bookly verwijst Zenergya je naar hun site. Door gegevens in te vullen op info@zenergya.nl ga je akkoord met het privacybeleid van Zenergya.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Zenergya gebruikt
Zenergya gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor andere doeleinden dan de site goed te laten werken. De meeste internetbrowsers zijn standaard wel ingesteld om cookies te accepteren. Je hebt zelf de keuze of je de cookies accepteert of weigert. Het is echter mogelijk dat niet alle functies op deze website correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Voor de instelling van je browser verwijst Zenergya je naar de site van je browser.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zenergya en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Zenergya een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zenergya.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Zenergya jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zenergya reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zenergya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Zenergya persoonsgegevens beveiligt
Zenergya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met via info@zenergya.nl.
Zenergya heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Alle correspondentie die via email lopen verwijder Zenergya na het lezen. Wanneer het intakeformulier is toegevoegd wordt deze na het printen verwijderd uit het mailprogramma.  De intakeformulieren worden op een plaats bewaart waar onbevoegden niet bij kunnen.
 • Communicatie die via whatsapp, sms en messenger is gegaan kunnen bewaard worden op de telefoon is beveiligd en een extra beveiliging heeft om de app op te starten.

Vragen
Indien je nog vragen hebt over het privacybeleid van Zenergya dan kun je contact opnemen via telefoonnummer/whatsapp 06-191 500 33 of via email: info@zenergya.nl.

Uw bericht is verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag, ik neem zo snel mogelijk contact met u op.