Klachtenbehandeling

Vanzelfsprekend streef ik ernaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mocht je desondanks een klacht hebben over mijn behandeling neem dan contact met mij op per e-mail info@zenergya.nl of telefonisch 06-19150033. Ik maak een afspraak met je om jouw klacht te bespreken en te onderzoeken wat een passende oplossing kan zijn.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). Ik ben aangesloten via mijn beroepsvereniging BMS bij Klachtenportaal Zorg. https://klachtenportaalzorg.nl/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/

De klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken (die verlengd kan worden tot 10 weken) tot een oplossing komen.

Uw bericht is verzonden!

Bedankt voor uw contactaanvraag, ik neem zo snel mogelijk contact met u op.