Chakramassage

IMG-20150223-WA0000Chakra’s zijn energiecentra in het lichaam die onderling verbonden zijn. Ze kunnen energie opnemen en laten wegvloeien. Elk van de 7 chakra’s heeft een eigen functie, want correspondeert met bepaalde lichaamsdelen, emoties, overtuigingen, patronen en bewustzijnsniveaus. Daardoor weerspiegelen ze hoe het met ons gesteld is, zowel lichamelijk als emotioneel.

 

Normaalgesproken verkeert het chakra-energiesysteem in balans. Er kan een verstoring ontstaan wanneer een van de chakra’s geblokkeerd raakt of juist overactief is en teveel energie opneemt of afgeeft. Dat kan gebeuren onder invloed van lichamelijke factoren, maar ook als reactie op bijvoorbeeld slechte ervaringen. Een verstoring in een bepaalde chakra heeft altijd invloed op het hele chakrasysteem en leidt tot lichamelijke klachten.

 

Voor een goed begrip van het chakra-energiesysteem maak ik altijd de vergelijking met een rivier. Watervallen, versmallingen, splitsingen, obstakels en dammen, alle hebben ze invloed op hoe het water stroomt: gestaag, woelig met draaikolken of de stroom raakt gestagneerd.

 

De speciale chakra-massage en bepaalde oefeningen zijn erop gericht geblokkeerde chakra’s te “ontgrendelen” en/of een overactieve chakra tot rust te brengen. Het systeem kan weer gaan stromen en keert terug in zijn balans. Wanneer dat gebeurt kunnen klachten verminderen of zelfs geheel verdwijnen.